Lapkričio 25, 2022, Vilnius

Mokslo ir technologijų konferencija
"Erdviniai duomenys ir žemėlapiai geresnei ateičiai"

Konferencijoje numatatoma

150+

dalyvių iš mokslo, verslo ir valstybinio sektoriaus

20+

pranešimų GIS technologijų ir
mokslo temomis

9+

valandos žinių ir bendravimo bendraminčių aplinkoje

Apie konferenciją

Konferencijos tikslas

stiprinti Lietuvos erdvinės informacijos mokslo ir technologijų srityje mokslininkų bei versle dirbančių tyrėjų bendradarbiavimą ir komunikaciją Lietuvos visuomenei apie erdvinės informacijos panaudojimo įvairiose gyvenimo srityse galimybes. Po dviejų sėkmingų CartoCon konferencijų, kurių metu siekėme aprėpti kuo platesnį problemų ratą, 2022-aisiais bandysime fokusuotis į aktualias problemas ir sritis, kurias sprendžiant vis dar nepakankamai išnaudojamas žemėlapių, geografinės informacijos ir technologijų bei nuotolinių tyrimų potencialas. Tokių sričių pavyzdžiai – sveikatos apsauga, kova su nusikalstamumu ir korupcija, socialinių problemų sprendimas.

Kada

2022 lapkričio 25 dieną

Kur

Vilniaus universiteto, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. Saulėtekio al. 5, Vilnius.

Svarbiausios datos

2022-04-01Pranešimų registracijos pradžia
2022-06-10Dalyvių registracijos pradžia
2022-11-21Registracijos pabaiga
2022-11-25Konferencija

Apie programą

Mokslas ir technologijos

Įprasto formato konferencijos 90 minučių sesijoje planuojama nuo 4  iki 6 pranešimų. Daug laiko skirsime diskusijoms. Numatomos dvi temų grupės – teminiai ir technologiniai pranešimai.

Geriausiems konferencijos pranešimų autoriams pasiūlysime rengti straipsnius specialiam VilniusTech leidžiamo mokslo žurnalo Geodesy and Cartography numeriui.

Teminių pranešimų sesijoje pristatysime erdvinės informacijos tyrimus įvairiose srityse,  ypatingą dėmesį skirdami socialinių ir visuomenės sveikatos problemų sprendimams. Mokslininkai, duomenų analitikai ir kiti tyrėjai dalinsis įžvalgomis apie įvairių problemų sklaidos erdvėje netolygumus, jų priežastis, sprendimo būdus bei galimybes, kaip tobulinti bendrą problemos valdymą, taikant erdvinės analizės metodus ir naująsias technologijas. Kalbėsime apie kriminologijos, epidemiologijos, demografijos, statistikos ir geografijos sąsajas, organizacijų bendradarbiavimo Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros tinkle poreikį ir galimybes.

Technologinių pranešimų metu verslo, valstybinio sektoriaus bei mokslo organizacijų atstovai dalinsis įžvalgomis kaip GIS, distancinių tyrimų, kartografinių sprendimų taikymas jiems padeda spręsti erdvinių duomenų surinkimo, apdorojimo, analizės ir sklaidos, informacinių sistemų kūrimo, veiklos procesų automatizavimo problemas. Bus akcentuojamos atvirų technologijų, atvirų duomenų panaudojimo galimybės bei naudos, didelis dėmesys skiriamas distancinių tyrimų, palydovinių vaizdų bei aerometodais gautų duomenų apdorojimo sprendimams pristatyti. Technologiniai pranešimai bus orientuojami į platų klausytojų spektrą, todėl jų metu naujų žinių, idėjų galės pasisemti ir patyrę GIS specialistai, ir naujai su šia sritimi susipažįstantys konferencijos dalyviai.

Susipažinkite su

Konferencijos programa

Konferencijos pranešimai bus pristatomi 4 sesijose. Kiekvienos sesijos pabaigoje turėsime trumpų pranešimų (5 min) serijas. Pertraukų metu bus galima aplankyti demonstracijų salę, kurioje trys įmonės pristatys savo iniciatyvas ir sprendimus. Po konferencijos laukia vakarinė programa, kur galėsime kartu aptarti konferencijos įspūdžius. 

Registracija, pasitikimo kava

08:30 - 09:00

1 sesija

09:00 - 10:30

09:00 - 09:05

Įžanginis žodis

Andrius Balčiūnas (Lietuvos kartografų draugija)

09:05 - 09:25

Atviras kodas valstybiniam sektoriui

Tomas Straupis (iTree)

09:25 - 09:45

Evoliucija kaip laiko ir erdvės procesas

Prof. dr. Andrej Spiridonov (VU)

09:45 - 10:05

Daugiatikslių erdvinių sprendimų priemonės ir didelių duomenų pagrindu priimti sprendimai

Dr. Andrius Kučas (Europos Komisija)

10:05 - 10:25

Užterštos likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijos – erdvinių duomenų valdymas

Mantas Liutkus (Lietuvos kariuomenė)

10:25 - 10:30

Mokomės GIS išmaniau - GIS mokykla

Ernesta Asanavičienė (HNIT-Baltic)

Kavos pertrauka

10:30 - 11:00

2 sesija

11:00 - 12:30

11:00 - 11:20

Palydoviniai vaizdai: nuo teorijos prie praktikos

Gustė Metrikaitytė (ViaGIS)

11:20 - 11:35

Skaitmeninė ir atvirais duomenimis grįsta ekosistema

Vadimas Ivanovas (Statistikos departamentas)

11:35 - 11:50

(Ateities) Mobilumas varomas GIS ir DI sprendimais

Viktorija Voitechovič (Normalis.tech)

11:50 - 12:05

Masinių renginių valdymas su GIS įrankiais

Artūras Kedavičius (HNIT-Baltic)

12:05 - 12:20

GIS mokyklų programose

Salomėja Vanagienė (NŠA)

12:20 - 12:25

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema - TIIIS

Greta Miglinaitė (VĮ GIS-Centras)

12:25 - 12:30

Lietuvos 3D žemėlapis - praktinio taikymo galimybės ir perspektyvos

Marius Marma (VĮ GIS-Centras)

Pietūs

12:30 - 13:30

3 sesija

13:30 - 15:00

13:30 - 13:45

GIS sprendimai efektyviam infrastruktūros valdymui: Vilniaus miesto patirtis

Donatas Gudelis (Vilniaus planas)

13:45 - 14:00

20 metų su Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra

Ugnė Andriulaitytė (VĮ GIS-Centras)

14:00 - 14:15

Praktinis radarinių palydovų duomenų panaudojimas GIS sprendimuose

Erikas Bėrontas (Coetus)

14:15 - 14:30

Atlas of Human Settlements: a case study over the Baltic States

Georgios (K.) Ouzounis (Atlas AI). Pranešimas anglų kalba

14:30 - 14:45

Aerokosmoso duomenų centro veiklos

Ignas Daugėla (AGAI Aerokosmoso duomenų centras)

14:45 - 14:50

Saulės energijos potencialo vertinimas pastatams

Neilas Žarskas (Vilniaus universitetas)

14:50 - 14:55

Kiekybinis dirvožemio drėgmės įvertinimas pritaikant nuotolinius tyrimų metodus

Miglė Mockutė (Klaipėdos universitetas)

14:55 - 15:00

Erkių platinamų ligų erdvinis pasiskirstymas Lietuvoje 2018-2020 m.

Darija Mačiulytė (Vilniaus universitetas)

Kavos pertrauka

15:00 - 15:30

4 sesija

15:30 - 17:10

15:30 - 15:45

Geoerdvinė infrastruktūra paprasčiau

Dr. Saulius Urbanas (Hnit-Baltic)

15:45 - 16:00

Kelių ir gatvių infrastruktūros būklės nustatymas ir analizė Savivaldybės lygmeniu

Arminas Mačiulis (LiMap)

16:00 - 16:15

Georeferencinio pagrindo duomenys – atramos taškas GIS uždaviniams

Laurynas Liudvinavičius, Rasa Malakauskienė (VĮ GIS-Centras)

16:15 - 16:30

Interaktyvūs žemėlapiai - ir mokslui, ir visuomenei

Valdas Urbanavičius, Ilona Urbanavičienė (Kauno kolegija)

16:30 - 16:45

Interaktyvi platforma, skirta efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui

Dr. Karolis Januševičius (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra)

16:45 - 16:50

A. Kapočiūno 2022 m. premijos įteikimas

Dr. Giedrė Beconytė, Andrew Kapochunas

16:50 - 17:10

A. Kapočiūno 2022 m. premijos laureato pristatymas

Vakarinė programa

17:30 - 19:00

Iki konferencijos liko

Temos, dalyviai, idėjos

Konferencijos pranešėjai

Konferencijos metu savo patirtimi, įžvalgomis GIS ir kartografijos srityse dalinsis verslo, valstybinio sektoriaus, mokslo sričių atstovai. Susipažinkite su konferencijoje dalyvausiančiais pranešėjais ir jų planuojamomis pristatyti temomis.

iTree

Tomas Straupis

Atviras kodas valstybiniam sektoriui

ViaGIS

Gustė Metrikaitytė

Palydoviniai vaizdai: nuo teorijos prie praktikos

Statistikos departamentas

Vadimas Ivanovas

Skaitmeninė ir atvirais duomenimis grįsta ekosistema

Europos Komisija

Dr. Andrius Kučas

Daugiatikslių erdvinių sprendimų priemonės ir didelių duomenų pagrindu priimti sprendimai

Vilniaus planas

Donatas gudelis

GIS sprendimai efektyviam infrastruktūros valdymui: Vilniaus miesto patirtis

Aerokosmoso duomenų centras

Ignas Daugėla

Aerokosmoso duomenų centro veiklos

Prof. dr. Andrej Spiridonov
Vilniaus universitetas

Prof. dr. Andrej Spiridonov

Evoliucija kaip laiko ir erdvės procesas

Coetus

Erikas Bėrontas

Praktinis radarinių palydovų duomenų panaudojimas GIS sprendimuose

LiMAP

Arminas Mačiulis

Kelių ir gatvių infrastruktūros būklės nustatymas ir analizė Savivaldybės lygmeniu

Normalis Tech

Viktorija Voitechovič

(Ateities) Mobilumas varomas GIS ir DI sprendimais

VĮ GIS-Centras

Ugnė andriulaityė

20 metų su Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra

Hnit-Baltic

Saulius Urbanas

Geoerdvinė infrastruktūra paprasčiau

Nacionalinė švietimo agentūra

Salomėja Vanagienė

Geografinės informacinės sistemos jau mokyklose

New York Map Society

Andrew Kapochunas

Current trends in cartography in New York area universities

Kauno kolegija

Valdas Urbanavičius, Ilona Urbanavičienė

Interaktyvūs žemėlapiai – ir mokslui, ir visuomenei

Konferencijos rėmėjai

Organizatoriai

Cartocon 2022 organizuoja Lietuvos kartografų draugija ir Vilniaus universiteto ChGF Geomokslų institutas.

Lietuvos kartografų draugija
M. K. Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius.
Draugaukime Facebook

www.lietuvoskartografija.lt

Cartocon 2022

Lapkričio 25, 2022, Vilnius

Vilniaus universiteto, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. Saulėtekio al. 5, Vilnius.

Cartocon 2022 vyks jau trečiąjį kartą

Ankstesnių konferencijų akimirkos

Cartocon 2019

cartocon 2018

Trusted Hands Behind Us

Get Your Tickets Now!

Last year our tickets sold fast so don’t miss. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pirkinių krepšelis