Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Cartocon konferencijos organizatorius ir interneto svetainės cartocon.lt (toliau – svetainė) tvarkytojas Lietuvos kartografų draugija (kodas 195763139, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras), M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, atsako už svetainės naudotojų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą, ją saugo ir tvarko laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Lietuvos kartografų draugija naudoja naudotojų registracijos, paklausimų formose pateiktus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą bei kitą svetainės formose nurodytą informaciją) išimtinai naudotojo užklausoms vykdyti, į jas atsakyti, atsiųsti jam naudingą informaciją ar prireikus su juo susisiekti. Asmens informacija svetainėje rinkodaros tikslais nekaupiama. Trečiosioms šalims asmens duomenys neatskleidžiami jokiais atvejais, prieš tai negavus atskiro išankstinio naudotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tą įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Kai kurie kiti duomenys, tokie kaip naudotojo jungimosi Interneto domenas ir IP adresas, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, apsilankymo data ir laikas, gali būti automatiškai kaupiami svetainės naudojimo apskaitos ir optimizavimo tikslais.

Svetainės naudotojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Naudotojas turi teisę sužinoti, kaip naudojama jo asmeninė informacija. Jeigu jūsų informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, jūs galite kreiptis į svetainės administratorių užpildydami paklausimo formą pateiktą puslapio apačioje. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad svetainės tvarkytojas ištaisytų ar sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymą.